LékařI

Zařídíme ošetření u špičkového lékaře v oboru chirurgie a ortopedie a ostatních požadovaných.

POJISTNÁ OCHRANA

Námi navržená komplexní ochrana sportovce zajistí finanční prostředky pro nadstandardní lékařské ošetření, které zajistí co nejrychlejší uzdravení a návrat k vaší oblíbené sportovní aktivitě.

PRÁVNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Našim klientům zajišťujeme právní servis při komunikaci s pojišťovnou. Tím dosahujeme maximálních plnění pro naše klienty.

Pomůžeme Vám vybrat Produkty na míru

Základní parametr výběru:

01

Rekreační nebo profesionální sportovec

Hlavním a nejzásadnějším faktorem je správné zařazení typu sportovce. Rekreační sportovec provozuje daný sport pro zábavu a pro zvýšení fyzické i psychické kondice. Výkonnostně se pohybuje na nižší než krajské úrovni, nedostává zá své výkony zaplaceno a nemá podepsanou profesionální smlouvu. Patří sem také lidé, kteří sportují příležitostně. To se ovšem netýká rizikových sportů, jako například amatérské motoristické závody do vrchu. Definice profesionálního sportovce je u tuzemských pojišťoven velmi rozličná. Profesionální sportovec je zpravidla registrovaný sportovec na vyšší než krajské úrovni nebo sportovec, který má profesionální smlouvu nebo bere plat za vykonávanou činnost nebo je příjem z této činnosti příjmem (převažujícím) případně se jedná o rizikový popř. extrémní sport.

02

Rizikové zařazení sportovce

Jednotlivé pojišťovny mají na rozlišení rizikovosti sportu vlastní metodiku. Rizikovost určuje, respektive zvyšuje, cenu a případné limity daného připojištění. Správné zařazení do tzv. rizikové skupiny (RS), která se nemusí odvíjet od povolání nebo zohlednění vůbec (u některých dětských tarifů), opět ve značné míře ovlivňuje plnění – odškodnění pojistné události. Rekreační sportovci jsou zařazeni do rizikových skupin odpovídajících jejich povolání. Je však potřeba zohlednit, zda provozovaný rekreační sport nepatří mezi rizikové nebo extrémní sporty.

Pojištění sportovců nabízí především tyto 4 pojišťovny:

1. Allianz pojišťovna – pojistí zejména rekreační, amatérské a méně rizikové sporty.
2. Kooperativa pojišťovna – Pojišťovna Kooperativa dlouhodobě podporuje sportovce, a díky své komunikaci směrem k veřejnosti je známá svou chytrostí, důvtipem a nadhledem. Pojišťovna nabízí i krytí nejrizikovějších sportů, jako je motokros a freestyle motokros.
3. UNIQA pojišťovna – U UNIQA pojišťovny lze získat pojistné krytí i pro odvětví doposud běžně nepojišťovaná, jako jsou tzv. adrenalinové aktivity – horolezectví, rafting, canyoning, bungee jumping nebo sportovní létání.

Úrazové pojištění profesionálních sportovců (osoby mající sport jako zaměstnání nebo jako hlavní zdroj obživy) lze uzavřít pro případ smrti úrazem a trvalé invaliditě následkem úrazu až do maximální výše pojistného plnění 1,5 milionu korun. Současně by UNIQA hradila pojištěnému odškodné při pobytu v nemocnici až do výše 500 Kč denně. Pro rekreační sportovce a amatéry lze nyní běžně úrazově pojistit sporty se zvýšeným rizikem, které byly doposud z pojištění vyloučeny – například horolezectví (s výjimkou expedičních výprav). Úrazově se mohou zabezpečit i vyznavači nových a moderních odvětví – raftingu, canyoningu, speleologie, HighRopes, HydroSpeed nebo Bungee Jumpingu. Příznivci létání ocení úrazové krytí UNIQA i pro větroně, rogalla, balónové létání nebo parašutismus.

UNIQA je připravena individuálně posoudit jakýkoli požadavek na úrazové krytí v oblasti sportu, který není součástí standardního tarifu.

4. Generali pojišťovna – neposkytuje plnění za události, k nimž dojde v souvislosti s řízením motorového vozidla při automobilových nebo motocyklových soutěžích a při přípravě na ně. Pojišťovna vám není povinná vyplatit pojistné ani v případech, kdy se zúčastníte těchto soutěží nebo přípravy na ně jako spolujezdec, to platí i pro horolezecké sporty, vysokohorskou turistku, lov spojený s jízdou na koni, hloubkové potápění s nutností dýchacího přístroje a při provozování extrémních, tzv. adrenalinových sportů, jako je např. canyoning, sky-surfing, sky-bungee, bungee-jumping, shark-diving, mega-diving, rocket-bungee, heli-skiing (biking), rafting, blackwater-rafting apod. V případě sjednání připojištění extrémních sportů jsou výluky odlišné.

Pojistných podmínek je velké množství a proto nepodceňujte výběr a sestavení pojistné smlouvy. Vycházím i z vlastních rodičovských zkušeností, jelikož můj syn provozuje velmi rizikový sport….

Potřebujete poradit? napíšeme Vám zpět.

Odeslání formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů